16 de gener de 2022

En què em pot ajudar una psicòloga perinatal


Benvinguda i/o benvingut! 

Per començar a donar resposta a aquesta pregunta m’agradaria definir tres conceptes, tal i com els entenc, així contextualitzar del que estem parlant.

·       Psicòloga/psicòleg perinatal: Persona que després d’estudiar la llicenciatura o grau de psicologia s’ha format en el període perinatal, de manera autodidacta i/o amb les formacions disponibles, cada cop més abundants, diverses i de qualitat.

·       Període perinatal: Període de temps comprés entre l’aparició del desig de ser mare o pare i/o la cerca activa per tenir fills/es i la finalització del puerperi emocional i/o els 2-3 primers anys de la criatura.

·       Puerperi emocional: Ramírez Matos (2020)1, comenta que “aquest període es una etapa oberta i es pot entendre el seu final en el moment que el fill o filla és més autònom/a i la mare sent que la criatura va sortint de la seva esfera emocional”, és a dir, que la fusió emocional mare-bebè (díada) es va dissolent. També comenta que “el final de la lactància materna serà un important marcador de la finalització d’aquesta etapa” (p.40).

Tal i com moltes ja sabreu, les professions que es dediquen al acompanyament a la maternitat son múltiples i diverses. Fet d’agrair ja que aquest complex i profund procés implica totes i cada una de les dimensions de la dona. Llavors, des de l’abordatge multidisciplinari, en algunes comptades ocasions interdisciplinari, com a societat podem millorar l’atenció que mares, nadons i famílies reben en aquest moment de canvi vital tan important.

Per tant, en el camp de maternitat trobem professionals com matrones, ginecòlogues obstetres, psiquiatres perinatals, neonatòlogues, pediatres, infermeres pediàtriques, terapeutes corporals, fisioterapeutes del sòl pelvià, assessores de lactància, assessores de porteig, doules i, entre d’altres, psicòlogues perinatals.

Aleshores, per què nombro professions que es dediquen més específicament a l’atenció dels nadons que a la maternitat pròpiament dita?

La resposta es senzilla. Tan senzilla com tenir ben present que un nadó es dependent de la persona (la mare, en la majoria d’ocasions) que el cuida principalment i que es impossible entendre’l fora de la relació diàdica en la qual es troba, ja que hi ha una corregulació bidireccional en tot moment (la persona cuidadora regula el comportament2 del bebè i la resposta del bebè regula el comportament de la cuidadora).

Així doncs, en moltes d’aquestes professions és treballa, cada cop més, per atendre des de la díada, en lloc de únicament atendre a la mare o al nadó exclusivament.

Un cop contextualitzades, revisem què pot aportar una professional de la psicologia perinatal en un procés terapèutic?

Primerament, ressaltar que amb el concepte de període perinatal queda definit l’interval de temps en que aquestes professionals ens poden ser d’ajuda i acompanyar-nos en aquests grans canvis. 

En definitiva, les podem tenir presents des de la preconcepció fins als 2-3 anys de vida de la criatura per a rebre la seva atenció en vivències, situacions i processos com:

·       Dificultats en la concepció

·       Processos de reproducció assistida

·       Cura de la salut durant l’embaràs 

·       IVE (interrupcions voluntàries de l’embaràs)

·       ITE (interrupcions terapèutiques de l’embaràs)

·       Preparació per al part i presa de decisions

·       Integració d’un part traumàtic

·       Experiències de violència obstètrica

·       Transició de parella a família

·       Monomarentalitat i els seus reptes

·       Integració de la identitat i rol matern

·       Establiment del vincle amb el nadó (intrauterí i/o extrauterí)

·       Avaluació neuroconductual del nounat

·       Acompanyament en la lactància materna i els processos interns que desperta

·       Cerca i construcció de xarxa de suport

·       Construcció de la constel·lació maternal

·       Revisió del propi vincle primari i de la historia de vida infantil

·       Actualització de les relacions amb la família d’origen i/o família política

·       Incorporació al lloc de treball

·       Cura de la salut durant el puerperi

·       Dols perinatals (tant per pèrdua d’embaràs i bebè, com per la diversitat de dols que es poden donar en aquest període)

·       Criança en la primera infància (del naixement fins 2-3 anys de vida de la criatura)

·       L’arribada d’un nou bebè a la família

·       Altres (incloses en la gran diversitat de matisos que es poden donar en aquest període)

Tot això es treballa des dels recursos, la capacitat d’afrontament i de gestió de l’estrès, i evidentment, la personalitat de cada dona (també home, si ho desitja) aprofitant la transparència psíquica que emergeix durant l’embaràs, on tota la pròpia historia de vinculació es troba més disponible per ser sanada i/o reajustada en la actualitat.

La riquesa de l’ajuda que pot oferir una psicòloga perinatal recau en que avui en dia, més enllà de la patogènesi (la qual també coneixem), moltes professionals treballem des d’un model salutogènic, a la cerca de l’origen de la salut per promoure-la, intervenir i/o prevenir la pèrdua de la mateixa. 

Actuant des d’aquest model fiquem la mirada en “concentrar-nos particularment en els factors que generen, mantenen i restableixen la salut física, mental, social i espiritual de l’individu, posant a la persona al centre, considerant-la protagonista de la seva vida, agent actiu, responsable i partícip en la presa de decisions relatives a la seva salut i benestar”, tal com cita  Gabriella Bianco (2021) en el material del Postgrau de Psicologia Perinatal de la URV.

Finalment t’invito a que observis si alguna d’aquestes situacions, vivències i processos et ressona. En cas afirmatiu, si creus que la mirada exposada et pot ser d’ajuda, a Acompanyament Familiar diverses professionals tenim formació respecte el període perinatal i treballem per a que cap dona es senti sola davant d’aquesta voràgine vital que sol ser la maternitat i, per a que la vivència de la mateixa vagi sent el més gustosa i nutrícia possible des de la consciència i sentit de coherència intern.


Judit Labèrnia Reverter

Psicòloga perinatal. Psicoterapeuta. Formadora. Mare.

judit.labernia@acompanyamentfamilar.com

https://acompanyamentfamiliar.com/ca/equip/judit-labernia-reverter


Ramírez Matos, E. (2020). Psicología del posparto. Editorial Síntesis. ISBN: 978-84-1357-026-6

Entenent el comportament més enllà de la conducta, així incloent-hi a aquesta les sensacions, emocions i sentiments, i en adultes, pensaments; fins i tot tenint present l’efecte produït pel microsistema, mesosistema i macrosistema.