30 de octubre de 2019

Les emocions en la criança


Saber sostenir i acompanyar les emocions de les criatures requereix d'una gestió emocional adulta i d'una revisió dels nostres propis patrons.