1 de juny de 2019

L'autonomia infantil


Saber què és realment l'autonomia en cada etapa del desenvolupament és bàsic per a un acompanyament respectuós a les teves criatures.